månadsarkiv: april 2016

Nu startar Projekt-X Öppenvård igång ”Anhörig i centrum” 06 April 2016

Många gånger kan det vara jobbigare att vara anhörig till en missbrukare än att vara missbrukaren själv.
Vi vill ge anhöriga möjligheten att frigöra sig från skuldkänslor, skam och kontrollbehov samt ge dem chansen att se sin egen roll i situationen.
Genom att träffa andra anhöriga som är i liknande situation, prata av sig och få möjligheten att ställa frågor till personalen hoppas vi på att kunna hjälpa till att lätta den tunga bördan som anhöriga bär på.
Under anhörigträffarnas gång kommer vi erbjuda föreläsningar, enskilda samtal och samtal i grupp.
Vi har tystnadsplikt och stödet är kostnadsfritt.

Mer info klicka här:   Anhörig i centrum