Kriminellt Beteende Gruppen startar 25 September 2014

Kriminellt Beteende Gruppen är en självhjälpsgrupp, där människor möts runt gemensamma erfarenheter av främst kriminalitet,men också missbruk.

Gruppen ger stöd och tillit , och det blir första steg på vägen att komma vidare med sitt liv.

Projekt-X i samarbete med Michael och Michael.

Kriminellt Beteende Gruppen startar 25 September 2014