Särskilt kvalificerat kontaktmannaskap

Projekt-X erbjuder Vår idé är
Ett särskilt kvalificerat mentor/ kontaktmannaskap. En person med egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk utses till den som är på väg in eller på väg att lämna den kriminella banan. Kontaktmannen blir därefter en varaktig stödperson genom hela processen. Parallellt erbjuds anhörigstöd, kunskap, gemenskap utifrån behov, och en plats för känslomässig läkning. Att den utsedda mentorn själv har levt ett liv i kriminalitet, vilket gör att ungdomen/klienten lättare identifierar sig med honom/henne och att förtroendet stärks. Det möjliggör en varaktig och positiv relation som dessa personer ofta saknar, men behöver tid och tålamod för att kunna ändra sin livsstil. Att kontaktmannen själv lyckats ta sig ur ett liv i kriminalitet och missbruk blir samtidigt bevis för att det finns en väg tillbaka.
px_skriva
Vårt mål är
Att unga kriminella ska kunna se värdet av andra livsvägar och att tillsammans med kontaktmannen få hjälp att bryta destruktiva beteenden. Vi vill även stärka klientens självförtroende för att våga tro på sin egen förmåga att påverka sitt liv och att skapa sunda och varaktiga relationer. Att leva ett liv fritt från kriminalitet och droger och att kunna hålla fast vid sin nya identitet utan att falla tillbaka i gamla mönster.
Helhet
Får vi genom att samverka kring klienten. ”SÖUD” är ett koncept där vi tillsammans med professionella terapeuter, socionomer, lärare och psykologer kan ta ett helhetsgrepp och erbjuda terapi, sysselsättning och studiestöd om behov uppstår.Läs mer
Särskilt kvalificerat kontaktmannaskap